Ηλεκτρονική διαβούλευση του Επιμελητηρίου Φλώρινας για τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας στην μεταλιγνιτική περίοδο

Το Επιμελητήριο Φλώρινας  πιστεύει ακράδαντα στην αναγκαιότητα ενεργού συμμετοχής όλων των πολιτών της Π.Ε. Φλώρινας, και ιδιαιτέρως των τοπικών επιχειρηματιών και επαγγελματιών – μελών του Επιμελητηρίου, στην δημόσια διαβούλευση  επί του σχεδίου μετάβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει.

Θέλοντας λοιπόν να συμβάλει και αυτό σε αυτή την μεγάλη διαβούλευση οργανώνει την παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση μεταξύ των μελών του, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  στο κάτωθι link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwBVIsT2NUddQEqFOQcfRM2Z6z3ebOCwxzm2hMYgS7__M2kg/viewform?usp=sf_link

 

Παρακαλώ επισκεφτείτε την σελίδα και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

με σκοπό την καταγραφή των απόψεων σας, αλλά και κυρίως των προτάσεων σας, σε σχέση με τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας στην μεταλιγνιτική  περίοδο, με σκοπό την σύνθεση μιας συνολικής πρότασης εκ μέρους του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Καλούμε λοιπόν τα μέλη μας, ενόψει του Διαδυκτιακού συνέδριου που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς από τα Επιμελητήρια Φλώρινας και Κοζάνης, να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαβούλευση συμπληρώνοντας  ηλεκτρονικά το παρακάτω  ερωτηματολόγιο.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 1. Πόσο ενημερωμένοςείστε σε σχέση με την διαδικασία μετάβασης της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή;

Καθόλου    Πολύ λίγο  Αρκετά  Πάρα  πολύ

 

 1. Νιώθετε ανασφάλεια σε σχέση με την διαδικασία μετάβασης της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή;

Καθόλου      Πολύ λίγο     Αρκετά      Πάρα  πολύ

 

 1. Εκτιμάτε ότι η μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή θα δημιουργήσει κινδύνους και απειλές στην επιχειρηματική / επαγγελματική σας δραστηριότητα;

NAI    OXI

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε συνοπτικά τους συγκεκριμένους κινδύνους και απειλές:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Εκτιμάτε ότι η μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την επιχειρηματική / επαγγελματική  ανάπτυξη σας;

NAIOXI

Εάν ΝΑΙ, περιγράψτε συνοπτικά τις  συγκεκριμένες ευκαιρίες:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποιοι υφιστάμενοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας θα εκλείψουν ή θα υποβαθμιστούν σημαντικά  κατά την διάρκεια της  μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (μέχρι  3 απαντήσεις);

a)……………………………………

b)…………………………………..

 1. c) ……………………………………

 

 1. Ποιοι νέοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας θα εμφανιστούν ή θα αναπτυχθούν σημαντικά κατά την διάρκεια της  μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (μέχρι  3 απαντήσεις);

a)……………………………………

b)…………………………………..

 1. c) ……………………………………

 

 1. Ποιες νέες επενδυτικές/επιχειρηματικές ευκαιρίες προβλέπετε ότι μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της  μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή (μέχρι  3 απαντήσεις);

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Ποιες νέες επαγγελματικές δεξιότητες θα απαιτηθεί να αποκτήσει το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό (επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι) για να ανταποκριθείμε επιτυχίαστις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις (μέχρι 5 απαντήσεις);

a)……………………………………

b)…………………………………..

 1. c) ……………………………………

d)……………………………………

e)………………………………………

 

 1. Σε ποια θεματικά αντικείμενα θα απαιτηθεί να επανακαταρτιστείτο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό (επιχειρηματίες, επαγγελματίες, εργαζόμενοι) για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις (μέχρι 5 απαντήσεις);

a)……………………………………

b)…………………………………..

 1. c) ……………………………………

d)……………………………………

e)………………………………………

 

 1. Ποιά νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει να εφαρμοστούν τοπικά στην μεταλιγνιτική εποχή (μέχρι 5 απαντήσεις);

Νεοφυείς επιχειρήσεις  (start –ups)

Διακρατικά Επιχειρηματικά Σχήματα

Συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεις (π.χ. Clusters)

Συνεργατικοί σχηματισμοί φυσικών προσώπων (π.χ. Συνεταιρισμοί)

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Άλλο………………………….

 

 1. Ποια χρηματοδοτικά μέσα/κίνητρα θεωρείτε απαραίτητα  για την διαρθρωτική προσαρμογή της επιχείρησης σας στην μεταλιγνιτική εποχή ;

Μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις

Χαμηλότοκα μικροδάνεια

Μείωση φορολογικών συντελεστών

Άλλο……………

 

 1. Εάν έχετε μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα ή πρόταση να καταθέσετε παρακαλώ περιγράψτε την με συντομία

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………

Επάγγελμα:……………………………………………..

Ταχ, Διεύθυνση:…………………………………………

e-mail: ……………………………………….

Τηλ.:…………………………………….

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει το παρόν ερωτηματολόγιο ότι τηρεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ευρ.Καν.679/2016 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

 

Φλώρινα, 12/06/2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ