Εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐνδόξου Στρατηγού μας Κωνσταντίνου Κόρκα (1921-2022)

Κατέφθασε καὶ στὴν Φλώρινά μας ἡ εἴδησι, ὅτι ὁ ἔνδοξος αὐτὸς ἐπιζῶν ἥρωας τῆς πατρίδος μας ἐτελειώθη! «Μεγάλη δρῦς ἔπεσε!!!». Ὁ Κωνσταντῖνος Κόρκας! Ἀφοῦ διῆλθε στὴ ζωή του διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἀφοῦ ξεπέρασε καὶ τὸν αἰῶνα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του. Τέλος ἀνεπαύθη ἐκ τῶν ἐθνικῶν αὐτοῦ κόπων ὑπὲρ τῆς πατρίδος μας. Ὁ βίος του πολυκύμαντος ἐκ τῶν πρώτων χρόνων τῆς στρατιωτικῆς σταδιοδρομίας του. Ἦταν μονίμως στὴ ζωή του ἕνας στρατιώτης τῆς πατρίδος.

Ἡ Φλώρινα εἶχε τὴν τιμητική της θέσι στὴν πάλλουσα καρδία τοῦ ἀγαπημένου Στρατηγοῦ μας. Ὁ Φεβρουάριος ἦταν μόνιμα κλεισμένος γιὰ τὴν ζωντανὴ παρουσία του γιὰ τὰ ἐπετειακὰ γεγονότα τῆς μάχης τῆς Φλωρίνης κοντὰ στὸν θρυλικὸ «παπποῦ». Ξαναζοῦσε τὰ γεγονότα! Ὑπέροχος! Σπινθηροβόλος! Ἐρχόταν στὴ Φλώρινα καὶ ζωντάνευε ἐνώπιόν μας ὅσα ἔζησε ἐκ νεότητός του μέσα στὴ φωτιὰ τοῦ πολέμου. Ἦταν ὁ ἴδιος μιὰ ζῶσα ἱστορικὴ πηγή. Δὲν μᾶς ἔλεγε τὶ διάβασε στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ τὶ ἔζησε ὁ ἴδιος παρὼν μέσα σὲ μεγάλα γεγονότα τῆς ἱστορίας μας.

Θὰ ἔρχονται οἱ Φεβρουάριοι τῶν ἑπόμενων ἐτῶν καὶ στὴν Φλώρινα θὰ αἰωροῦνται ἡ μνήμη του καὶ ἡ μορφή του καθὼς θὰ τελοῦνται τὰ τρισάγια ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων ἡρώων μας. Μαζί τους θὰ μνημονεύεται καὶ ὁ ἔνδοξος στρατηγός μας Κωνσταντῖνος Κόρκας.

 

Αἰωνία ἡ μνήμη του ἐν σκηναῖς Δικαίων.

Μετὰ πολλῶν εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ