Εφεδρικό αντλιοστάσιο υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Λεβαίας

Ο Δήμος Αμυνταίου προσπαθώντας να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομαλή και απρόσκοπτη υδροδότηση των δημοτών του, προχώρησε σε ενέργειες δημιουργίας εφεδρικού αντλιοστασίου για την υδροδότηση της Τ.Κ. Λεβαίας, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της κοινότητας σε πόσιμο νερό στις περιπτώσεις που
δημιουργούνται βλάβες στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.

Τοποθετήθηκε κατάλληλος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και εξοπλισμός
άντλησης και έγιναν οι απαραίτητες εργασίες μετατροπής των εγκαταστάσεων
ώστε ο νέος εξοπλισμός να συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο. Η
δυναμικότητα του εφεδρικού αντλιοστασίου ανέρχεται σε σαράντα (40)
κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα.

Γραφείο Τύπου                                                                                                              Δήμου Αμυνταίου