Εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Φλώρινας ενημερώνει τους δημότες ότι εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, σε συνέχεια της ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ Β΄ , αρ. φύλλου 3475/24.05.2023).

Ο παραπάνω Κανονισμός ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα, καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειας των ακινήτων και των οικισμών εντός δασών, να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή των κατοίκων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα δήμων και πολιτών και προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για τη βέλτιστη υλοποίηση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την παράταση των προθεσμιών υποβολής των στοιχείων ως εξής:

  1. για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης έως τις 26/04/2024 και
  2. για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως τις 26/05/2024.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Ιδιοκτήτες οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

  • Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79. Bάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών: https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
  • Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ.1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.
  • Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (µη ορεινές ή ημιορεινές και µη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

Β. Βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Α).

Γ. Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

Δ. Βρίσκονται εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (Γ).

Ε. Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/79,

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Μέχρι τις 26/04/2024, με τη συνδρομή αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, να συντάξουν έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνική έκθεση που θα κατατίθεται στην κεντρική γραμματεία του Δήμου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ισόγειο, τηλ.: 2385351019).

Μέχρι τις 26/05/2024, σε συνέχεια της τεχνικής έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να υποβάλουν τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων (προληπτικής πυροπροστασίας, παθητικής πυροπροστασίας, ενεργητικής πυροπροστασίας) που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Φλώρινας, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται.

Τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2024.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν  στις διατάξεις του κανονισμού να απευθυνθούν σε αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ώστε να υλοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Φλώρινας θα ενημερώνει τους δημότες τους για οποιαδήποτε νέα οδηγία ή διευκρίνηση σχετική με την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων. Παράλληλα, θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.