Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Αμυνταίου που έχουν αποσυνδεδεμένη παροχή ρεύματος, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεσή του.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
α)Αίτηση (που συμπληρώνεται στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμυνταίου-5ος όροφος Δημαρχείου)
β)Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
γ )Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ )Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67% )και άνω.
η) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου ,με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόμου ή άτομα που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Η αίτηση και η κατάθεση των δικαιολογητικών υποβάλλονται στο Γραφείο ΚοινωνικήςΠρόνοιας του Δήμου Αμυνταίου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε την αρμόδια Αντιδήμαρχο κ.Αφροδίτη Καραούλη στο τηλέφωνο 2386350142 και στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμυνταίο στο τηλ 2386350116

 

Η Αντιδήμαρχος Αμυνταίου

Καραούλη Αφροδίτη