Ευχαριστήριο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η Ελπίς»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ» ευχαριστεί θερμα την κυρία Ειρήνη Σαπουντζή για την προσφορά της προς τον Σύνδεσμο μας του ποσού των εκατό ευρώ (100 €) με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια του αδελφού της Στέργιου Σαπουντζή.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                           Μιχάλης Ε. Χάτζιος