Ευχαριστήριο του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλώρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλώρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»,  ευχαριστεί θερμά την κυρία Διαμαντοπούλου Θάλεια,  για την προσφορά του ποσού των τριάντα ευρώ (30 €), για την οικονομική ενίσχυση  του Συνδέσμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                                            Μιχάλης Ε. Χάτζιος