Ευχαριστήριο του Δημοτικού Σχολείου Αρμενοχωρίου

– Οι μαθητές , οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και ο διευθυντής  του Σχολείου νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας και ιδιαίτερα τον Αντιπύραρχο κ. Παπαγεωργίου Σωκράτη Διοικητή του Πυροσβεστικού Τμήματος Φλώρινας και τον Ανθυποπυραγό κ. Σεχίδη  Λάζαρο για την καταπληκτική επίδειξη-ενημέρωση αντιμετώπισης πυρκαγιάς-σεισμού στο χώρο του σχολείου μας στην οποία συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (πάντα υπό την καθοδήγηση-επίβλεψη των ανωτέρω).

– Η άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας για ενημέρωση από το εξειδικευμένο και   άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας για τη σωστή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και του σεισμού μαζί με τη ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου έδωσε πολύτιμες εμπειρίες σε όλους μας για τις προβλεπόμενες ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να μη βιώσουμε δυσάρεστες καταστάσεις εξαιτίας των επικίνδυνων αυτών φαινομένων.

Ενέργειες σαν κι αυτή δίνουν σε όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να έχουν την ετοιμότητα που απαιτείται σε περίπτωση εκδήλωσης των απρόβλεπτων αυτών φαινομένων .

Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΛΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ