Ετήσιος Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος

Ο Ετήσιος Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 στην πόλη της Φλώρινας, υπό την αιγίδα του Δήμου Φλώρινας. Σκοπός του εράνου είναι η στήριξη του έργου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Στην πραγματοποίηση του εράνου συνέβαλαν με την εθελοντική προσφορά τους ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – παράρτημα Φλώρινας, το Σώμα Ελλήνων Οδηγών Φλώρινας και μαθητές από το 1ο Λύκειο Φλώρινας, οι οποίοι συνέστησαν έξι κλιμάκια εράνου, που κινήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Φλώρινας.

Ο Δήμος Φλώρινας, στη δύσκολα οικονομική περίοδο που διανύουμε, συγκέντρωσε ένα σημαντικό ποσό, μικρότερο όμως από την αξία των κουπονιών τα οποία είχαν αποσταλεί από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.