Ετήσια απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων έτους 2021

Το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 1840/295481/22-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ανακοινώνει στους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων της ΠΕ Φλώρινας την υποχρέωση ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου και συγκεκριμένα:

Για τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται από 1 Νοεμβρίου 2021 έως 15 Δεκεμβρίου 2021.

Για τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

Η παραπάνω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που συγκυριακά δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω ημερομηνίας, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων, μπορεί να διενεργηθεί:

α) με προσέλευσή τους στα αρμόδια Κτηνιατρικά Γραφεία,

β) με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) επιλέγοντας «Ψηφιακές Υπηρεσίες», που έχουν τεθεί σε λειτουργία και ενεργοποιούνται από 1η Νοεμβρίου 2021 (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου 2021 (χοίροι) και στη συνέχεια το σχετικό μενού, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των κτηνοτρόφων στις υπηρεσίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων προτρέπουμε τους κατόχους αιγοπροβάτων και χοίρων, να χρησιμοποιούν τις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για τη δήλωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του.

β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του).

γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Όσον αφορά στον τομέα των χοίρων και στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση-επικαιροποίηση του μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών πληροφοριών για την καθεμία από αυτές, έτσι όπως αποτυπώνονται στο Ο.Π.Σ.Κ. (π.χ. χαρακτηρισμός των οικόσιτων με την επιλογή του σχετικού check box, διακοπή ανενεργών εκμεταλλεύσεων, ενημέρωση απογραφών, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, ενημέρωση κινήσεων ζωικού κεφαλαίου, κτλ).

Η ψηφιακή υπηρεσία και το Ο.Π.Σ.Κ. διασυνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται, στην καρτέλα δε των απογραφών της κάθε εκμετάλλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των απογραφών που υποβάλλονται ψηφιακά και αυτών που κοινοποιούνται δια της φυσικής παρουσίας των κατόχων και καταχωρούνται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ