Ετήσια Απογραφή Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβάτων και Χοίρων Έτους 2019

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 2378/253484/08-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ανακοινώνει στους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων της ΠΕ Φλώρινας την υποχρέωση ετήσιας απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου και συγκεκριμένα:

Για τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται από 1 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Δεκεμβρίου 2019.

Για τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Η παραπάνω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που συγκυριακά δεν κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω ημερομηνίας, ενδέχεται να υπάρξουν επιπτώσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων, μπορεί να διενεργηθεί:

α) με προσέλευσή τους στα αρμόδια Κτηνιατρικά Γραφεία,

β) με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) επιλέγοντας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» και στη συνέχεια το σχετικό μενού, στο ίδιο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται.

Όσο αφορά στον τομέα των χοίρων και στα πλαίσια της ετοιμότητας λόγω της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, κρίνεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η ενημέρωση-επικαιροποίηση του Μητρώου των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και των πληροφοριών για κάθε μια από αυτές (μετακινήσεις ζωικού κεφαλαίου, ενημέρωση ατομικού μητρώου γεννητόρων, κλπ).

Επισημαίνεται ότι τα Μητρώα Εκμεταλλεύσεων όλων των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους κατόχους τους, χειρόγραφα, ακόμα και στην περίπτωση ψηφιακής υποβολής της απογραφής.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ