Επιτυχημένη ήταν η τηλεδιάσκεψη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, με την καθολική συμμετοχή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν η πορεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η καταγραφή των απόψεων των Διευθυντών ως προς την διαδικασία υλοποίησης, αλλά και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων επεσήμαναν πως οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά τόσο στην σύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας webex, όσο και στην ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας e- class και e-me, με τη συμμετοχή σε πολλά σχολεία να αγγίζει το 90% των εγγεγραμμένων μαθητών. Σε υψηλότερα επίπεδα κινείται η συμμετοχή των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου ενώ η συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε ότι αφορά στα προβλήματα που καταγράφηκαν, αυτά αφορούσαν στις αργές ταχύτητες του διαδικτύου σε περιοχές του Νομού, ενώ ορισμένοι μαθητές δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού (Η/Υ, smartphone, tablet).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας κ. Ιωάννου Π., ενημέρωσε τους συναδέλφους για την πρόθεση του Δήμου Φλώρινας, ως προς την διάθεση εξοπλισμού σε μερίδα μαθητών που το έχει ανάγκη. Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρωθεί κατόπιν αιτήματος του Υ.ΠΑΙ.Θ, η καταγραφή των αναγκών σε εξοπλισμό ανά σχολική μονάδα. Η Διεύθυνση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε σύντομα να λυθεί αυτή η αδυναμία και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές στην τηλεκπαίδευση.

Ο κ. Ιωάννου Π. ευχαριστεί θερμά τους μαθητές για τη συμμετοχή τους, αλλά κυρίως τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για τον ζήλο, τον επαγγελματισμό και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν σε τούτες τις δύσκολες στιγμές και εύχεται σύντομα η εκπαιδευτική διαδικασία να επιστρέψει στον φυσικό της χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο.

Ενόψει των Άγιων Ημερών που ακολουθούν ο Διευθυντής της ΔΔΕ Φλώρινας και οι συνεργάτες του, εύχονται  οι άγιες μέρες του Πάσχα και η ανάσταση του κυρίου να γεμίσουν τις καρδιές όλων με το φως της αγάπης και της ελπίδας.