Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους λέβητες φυσικού αερίου στο Επιμελητήριο Φλώρινας

Την Τετάρτη 15/02 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Φλώρινας και του Συνδέσμου Υδραυλικών πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Λέβητες φυσικού αερίου. Παρόν στο σεμινάριο ήταν ο Αντιδήμαρχος επιχειρηματικότητας κ. Γρηγοριάδης Ν., ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας, τα μέλη του Συνδέσμου Υδραυλικών καθώς και Επιστήμονες Μηχανολόγοι όπου υπό την ευθύνη τους πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο. Ο σύνδεσμος υδραυλικών και το Επιμελητήριο Φλώρινας θα συνεχίσουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια, για την σωστή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ικανότητα των Υδραυλικών της Π.Ε Φλώρινας για την άρτια εγκατάσταση αλλά και την σωστή λειτουργία των συστημάτων Θέρμανσης Φυσικού αερίου όπου στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι νέοι λέβητες φυσικού αερίου έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν αν απαιτηθεί έως 30% υδρογόνου για την θέρμανση της Φλώρινας. Το Επιμελητήριο Φλώρινας υποστηρίζει έργα τα οποία διασφαλίζουν θέσεις εργασίας και βοηθάνε την βοηθάνε την τοπική επιχειρηματικότητα. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Σαπαλίδης Σάββας