Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ότι οι

εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου, για όσους συμπλήρωσαν

το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα διεξαχθούν την Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου

2024 και ώρα 09:00’ πμ., στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας (οδός: Τέρμα,

Σαλαμίνος, Φλώρινα, 531 00), σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και του Υπουργείου

Παιδείας για την πρόληψη και τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αίτησή τους, την οποία θα υποβάλουν στη

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας ή στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Φλώρινας, να ζητήσουν να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή, χωρίς να προσκομίσουν

δικαιολογητικά φοίτησης ή κατ’ οίκον διδασκαλίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024, ώρα

15.00 μμ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών

Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Θωμά Τσούλη, στο τηλέφωνο

23850-54586.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας

Όλγα Μούσιου Μυλωνά