Ενημέρωση του Επιμελητηρίου Φλώρινας για διακηρύξεις της ΔΕΗ/ ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι στα γραφεία του Επιμελητηρίου έχουν παραληφθεί οι παρακάτω διακηρύξεις της ΔΕΗ/ ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα:

Διακήρυξη: Ζ200 1200064314, Ημερομηνία: 03/01/2020, Αντικείμενο: ΡΟΥΛΜΑΝ

Διακήρυξη: Ζ200 1200064394, Ημερομηνία: 03/01/2020, Αντικείμενο: ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΟΦΕΩΝ

Διακήρυξη: Ζ200 1200064398, Ημερομηνία: 03-01-2020, Αντικείμενο: ΠΛΑΚΕΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ

Διακήρυξη: Ζ200 1200063973, ημερομ. 03-01-2020, Αντικείμενο: ΠΛΑΚΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ.

 

Φλώρινα, 17/12/2019

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ