Ενημέρωση για τον αναδασμό Αγροκτήματος Νεοχωρακίου

Από την Επιτροπή Αναδασμού αγρ/τος Νεοχωρακίου ανακοινώνεται ότι μετά τις δύο (2) αναρτήσεις κτηματολογικών στοιχείων που έχουν πραγματοποιηθεί, διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας για μεγάλο αριθμό ακινήτων.

Τονίζουμε ότι ακίνητα εντός των οποίων υπάρχουν κτίσματα, ακίνητα εντός των οποίων υπάρχουν δένδρα ή φωτοβολταικά πάρκα πρέπει να δηλωθούν στην Επιτροπή Αναδασμού  διότι εάν μετά την κύρωση του αναδασμού παραμείνουν άγνωστα θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να κινηθούν νομικά και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να αποδείξουν την κυριότητά τους.

Επισημαίνουμε δε ότι είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι ακίνητα που δεν δηλώνονται παραμένουν στην θέση τους ή εξαιρούνται του αναδασμού. Για όλα τα ακίνητα πρέπει να γίνει δήλωση ιδιοκτησίας, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως επίσης πρέπει να υποβάλλονται και αιτήσεις που αφορούν την προνομιακή παραχώρηση των αγροτεμαχίων.

Τέλος πληροφορούμε ότι δηλώσεις των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην αναδασμωτέα έκταση πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα εάν έχουν υποβληθεί και δηλώσεις στο Κτηματολόγιο.

Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στις κυρίες,  Βράντση Ελένη και Γκέσου Φανή, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Φλώρινας, μέλη της Επιτροπής Αναδασμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : Βράντση Ελένη , 2385350549

Γκέσου Φανή ,    2385350544

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ  

ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ