Ενεργοποίηση voucher και εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι παρακάτω μητέρες που έχουν λάβει voucher  του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019»  για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του ΝΠΔΔ όπως προσέλθουν  άμεσα στα γραφεία για την  ενεργοποίηση του και εγγραφή των παιδιών τους έως 29/8/2018 μέσω ΕΣΠΑ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ    VOUTSER ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
3001956 1ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3003937 1ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3039455 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
3070519 2ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3097176 3ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3164113 ΚΔΑΠ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
3113332 ΚΔΑΠ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
3120562 ΚΔΑΠ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
3142991 ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
3147540 2ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3153773 1ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
11664 ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
3017096 2ος  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
3053859 ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ
3053533 ΚΔΑΠ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ