Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων στα πλαίσια του Κανονισμού 1/2005 και της ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας γίνεται γνωστή προς τους ενδιαφερόμενους, η πραγματοποίηση διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών – Συνοδηγών & Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας Μεταφορέων Ζώντων Ζώων (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, ιπποειδών, κονικλοειδών και πουλερικών), από τις 27 έως και τις 29 Μαρτίου 2024, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τα Τμήματα Κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πιερίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, συνοδευόμενη από αντίγραφα της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω σε ισχύ.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τις διαλέξεις από δικό τους χώρο και δικό τους Η/Υ.

Οι εξετάσεις, μετά το πέρας του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε χώρους που θα διαθέσει η Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Φλώρινα, 1ος όροφος, Τμήμα Υγείας και Προστασίας των Ζώων. 

Ο Προϊστάμενος

Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής

Ραπτόπουλος Χατζηστεφάνου

Κωνσταντίνος