Εκπαίδευση στη Βολή (Ανακοίνωση Εκτέλεση Βολής)

Γνωστοποιείται ότι από τις 19 Φεβρουαρίου 2024 στις 07:00 μέχρι 19
Φεβρουαρίου 2024 στις 17:00 στο πλαίσιο των Βολών των Μονάδων του 1
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ θα εκτελεστούν βολές πολυβόλων και
αντιαεροπορικών πυροβόλων στο πεδίο βολής Μεσοβούνου Εορδαίας.
2. Επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που βρίσκεται μεταξύ των
υψωμάτων : ΣΚΟΠΟΣ – ΑΕΤΟΡΑΧΗ – ΜΠΟΥΡΙΚΑ – ΚΟΡΥΦΗ – ΠΑΛΑΤΙ –
ΤΡΟΥΛΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΣΚΟΠΙΑ – Χ. ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΥΨ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ.
3. Κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται η
κυκλοφορία, η προσέγγιση και η παραμονή στην περιοχή κάθε ατόμου και
οχήματος, καθώς και η βοσκή κοπαδιών, για να μην υπάρξουν ατυχήματα.

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία