Εθελοντική αιμοδοσία στην Κέλλη

Η Σωτηρία Μιας Ζωής Είναι Στο Χέρι Μας
Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο διοργανώνει ο σύλλογος μας άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία.
Η συμβολή όλων των αιμοδοτών είναι απολύτως απαραίτητη γιατί η ζωή είναι δώρο και οφείλουμε να το προσφέρουμε απλόχερα.