Εγκρίσεις και λοιπές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού

Ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, σε συνεργασία με την προϊσταμένη αρχή της 3ηςΥΠΕ, αλλά και το Υπουργείο Υγείας, με γνώμονα τη στελέχωση και κάλυψη λειτουργικών αναγκών Υγειονομικού προσωπικού, οι οποίες μάλιστα κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης  ήταν ιδιαίτερα αυξημένες λόγω Covid19, δρομολόγησε και εξασφάλισε το προηγούμενο εξάμηνο τις παρακάτω  εγκρίσεις πρόσληψης  υγειονομικού προσωπικού, εκ των οποίων πολλές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το τελευταίο δίμηνο.

  Α.                   ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1 Ακτινολογίας 1 Επαναπροκήρυξη μόνιμης θέσης Φεβρoυάριος 2021, κατόπιν προηγούμενης άγονης. Διαδικασία σε εξέλιξη
2 Καρδιολογίας 1  Ομοίως ως άνω
3 Βιοπαθολογίας 1 Προκήρυξη μόνιμης θέσης φεβρ’2021, διαδικασία σε εξέλιξη.
1 Γενικής ιατρικής 3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, πρόσληψης επικουρικού ιατρικού προσωπικού  για τις ανάγκες κάλυψης της Υγειονομικής Μονάδας,   λόγωCOVID19.Ηπρόσληψηπραγματοποιείται άμεσα κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από  ιατρό.
2 Παιδιατρικής 1 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
3 Παθολογίας 2 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
4 Πνευμονολογίας 1 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
1 Νεφρολογίας 1 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
2 Μαιευτικής Γυναικολογίας 1 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
1 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡ.ΙΑΤΡΟΥ ΙΑΝ’21

(ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΟΡΘ/ΚΩΝ 4)

2 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΊΑΣ 1 ΟΜΟΙΩΣ ΩΣ ΑΝΩ
3 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤ.2020
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ,  ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β. ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
       
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 Ετήσιας σύμβασης, εγκεκριμένες θέσεις, εν αναμονή πρόσληψης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες αιτήσεις, στους πίνακες επικουρικού προσωπικού 3ης ΥΠΕ
2 ΟΔΗΓΩΝ 1 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
3 ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝ. ΕΡΓΑΣΤ. 1 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
4 ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 2 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
5 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
6 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5 Επικουρικό προσωπικό ετήσιας σύμβασης.

Προσλήφθηκε Φεβρ.2021

7 Υ.Ε Βοηθητικό

Υγ. Προσωπικό

4 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
8 ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚ’20
9 ΟΔΗΓΩΝ 1 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
11 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
11 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΙΑΝ’21
12 ΔΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤ.ΕΡΓΑΣΤΗΡ 1 ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΙΑΝ’21
13 ΔΕ ΝΟΣΗΛ/ΤΩΝ 1 ΟΜΟΙΩΣ  ΩΣ ΑΝΩ
14 ΥΕ  ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣ 1 ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΦΕΒΡ’21
  ΣΥΝΟΛΟ 30 ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Τέλος οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας, ότι βάση των αναγκών και απαιτήσεων για βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 3η ΥΠΕ, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε αυξημένες πιστώσεις επί του προϋπολογισμού μας.

Ήδη  οι συγκεκριμένες ως άνω εγκρίσεις και προσλήψεις, σε συνέχεια των υπολοίπων που πραγματοποιήθηκαν  εντός του 2020, λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης και θωράκισης της Υγειονομικής μας μονάδος,   προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα  και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΚΑΣ