Εγγραφές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Σας  κάνουμε  γνωστό  ότι  σύμφωνα   με α) την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) &  β) την εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α. Φ.6/21383/Δ1/28-2-2024, για το σχολικό έτος 2024 – 2025  εγγράφονται στην  Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά   παιδιά  και των δύο φύλων, που γεννήθηκαν από 1-12018 έως και 31-12-2018.

Οι εγγραφές αρχίζουν την  1η  Μαρτίου  2024  και λήγουν  την 20η Μαρτίου 2024.       

Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την  εγγραφή είναι:

  1. Αίτηση (την χορηγεί  το  σχολείο).
  2. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από την επίδειξη του οποίου ελέγχεται, εάν ο μαθητής έκανε τα απαιτούμενα εμβόλια.
  3. Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ), από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  4. Συμπληρωμένο Ατομικό Δελτίο  Υγείας Μαθητή-Α.Δ.Υ.Μ.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση  μετακίνησης (την  χορηγεί  το  σχολείο).
  6. Βεβαίωση φοίτησης  Νηπιαγωγείου (από  το Νηπιαγωγείο  του παιδιού)
  7. Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα (Προαιρετικά)

Ο Δ/ντής

Λυγούρας Γεώργιος