Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Πρεσπών μέχρι τις 29 Μαΐου

Οι αιτήσεις εγγραφών ΚΑΙ επανεγγραφών σχολικού έτους 2020-2021 για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών, μπορούν να υποβάλλονται από τις 13 Μαΐου 2020 έως  και  29 Μαΐου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων (έντυπα αιτήσεων θα δίδονται στον Δήμο Πρεσπών) μπορεί να γίνει στο Δήμο Πρεσπών ΜΟΝΟ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα: 2385351316, 6938533184. Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Μαριόβα Ειρήνη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής  (έντυπα αιτήσεων θα δίδονται από το Δήμο Πρεσπών).
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού υπογεγραμμένη από παιδίατρο ΚΑΙ φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την υγεία του παιδιού.
  4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο γονέων.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .(θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα)
  6. Πιστοποιητικό γέννησης. (θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα)
  7. Βεβαίωση εργοδότη των εργαζόμενων  γονέων .
  8. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ΚΑΙ αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  9. Για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου.

Παρακαλούνται οι γονείς που αιτούνται την εγγραφή του νηπίου στον παιδικό σταθμό να έχουν όλα τα δικαιολογητικά συγκεντρωμένα.