Δραστηριοποίηση 50% παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 27-3-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 1076/20-03-2021 τεύχος Β΄)
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή των παραγωγών που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 27-03-2021.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πεζοδρόμου της Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης πέντε -5- μέτρων μεταξύ των πάγκων και με το ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στη λαϊκή αγορά ημέρας Σαββάτου του Δήμου Φλώρινας.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27/3/2021
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/3/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/3/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 27/3/2021
8 ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) 27/3/2021
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27/3/2021
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ  
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 27/3/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ  
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 27/3/2021
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 27/3/2021
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 27/3/2021
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ  
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/3/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/3/2021
27 ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) 27/3/2021
28 ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 27/3/2021
29 ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)  
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/3/2021
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/3/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
34 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  
36 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27/3/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/3/2021
38 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ  
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 27/3/2021
40 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 27/3/2021
41 ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)  
42 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27/3/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/3/2021
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27/3/2021
46 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
47 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
48 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 27/3/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 27/3/2021
50 (ΚΕΝΟ)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
51 ΣΑΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 27/3/2021
52 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 27/3/2021
53 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ