Διευκρινιστική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα ζητήματα στέγασης

Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας σε τοπικά ΜΜΕ για «δεκάδες φοιτητές που πετιούνται εκτός φοιτητικών εστιών», προερχόμενης από τον Φοιτητικό Σύλλογο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και σχετικών συναντήσεων που ακολούθησαν, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κατανοώντας την αγωνία κάθε φοιτητή και φοιτήτριας, διευκρινίζει τα εξής σχετικά με το ισχύον καθεστώς:

Για το ζήτημα της στέγασης, ισχύει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, που έχει ψηφιστεί από τη Σύγκλητο και τον οποίον υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Ο Κανονισμός αυτός προβλέπει μία σειρά από κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων στέγασης (πολυτεκνία, αναπηρία, ανεργία, λόγοι υγείας, κ.α.) και συμπληρωματικά υπάρχει και ένα ακαδημαϊκό κριτήριο: για να μπορεί κάποιος να αιτηθεί τη διαμονή στη Φοιτητική Εστία θα πρέπει να έχει περάσει το 50% των μαθημάτων του μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Σημειώνεται ότι το ίδιο ακαδημαϊκό κριτήριο προβλέπεται και για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα που χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, στο άρθρο 4 του Κανονισμού Φοιτητικών Εστιών αναφέρεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά το όριο του 50% των μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχες ειδικές περιπτώσεις ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Ως εκ τούτου και φέτος το Ίδρυμα προτίθεται να μεριμνήσει σχετικά για τους/τις φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων: αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σχετική μέριμνα ώστε κάθε περίπτωση που δεν ικανοποιεί το ακαδημαϊκό κριτήριο να εξεταστεί χωριστά.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μεριμνά έμπρακτα για τη στέγαση των φοιτητών/τριών, μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών του δυνατοτήτων και της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

  • Ικανοποιεί περίπου το 90% των αιτήσεων για δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για ελληνικό πανεπιστήμιο, χρηματοδοτώντας από το αποθεματικό του δωμάτια και εκτός των χώρων του Ιδρύματος.
  • Επιπλέον χορηγεί 100 ετήσιες υποτροφίες στέγης από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) για φοιτητές/τριες που δεν διαμένουν στις Εστίες και δεν λαμβάνουν το στεγαστικό επίδομα, ακριβώς για να υποστηρίξει το φοιτητικό του δυναμικό.
  • Αναπτύσσει ταυτόχρονα δυναμικό πρόγραμμα φοιτητικών κλινών και στις 5 πόλεις του Ιδρύματος.

Ακόμη, οι αναφορές για έλλειψη ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικά για τους/τις εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες δεν ισχύουν. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, ήδη από την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, με χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει από το τομεακό ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Αρχές του Πανεπιστημίου διατηρούσαν και διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τα εκλεγμένα μέλη των φοιτητών/τριών για την επίλυση των όποιων θεμάτων προκύπτουν και στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις ενημέρωσης από τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου για το ζήτημα της στέγασης.