Διατίθεται δωρεάν στο κοινό το βιβλίο  «Γειτονιές της παλιάς Φλώρινας» του Δ. Μεκάση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

« ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας “ Βασιλικής Πιτόσκα”  με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η νέα της έκδοση.  Το βιβλίο  «Γειτονιές της παλιάς Φλώρινας» του Δ. Μεκάση , επιμέλεια Κ. Καραμπατάκη – Τζιάτζιου, διατίθεται δωρεάν στο κοινό από την Πέμπτη 18-10-2018 στα κεντρικά γραφεία της Βιβλιοθήκης (πάνω από το Ωδείο) και κατά της ώρες 10.00 έως 14.00.