Διαμαρτυρία για την καθαριότητα της πόλης

Επί της οδού Παύλου Μελά, παρατηρείτε το εξής απίθανο φαινόμενο.
Οι υπάλληλοι της «καθαριότητας» του Δήμου μας , να τεμπελιάζουν να δουλέψουν σε
τέτοιο βαθμό που να βαριούνται ακόμα και να επιστρέψουν κάδο σκουπιδιών στη θέση
του. Η ενέργεια αυτή όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, όχι απλώς ενέχει
υγειονομικούς κινδύνους αλλά ακόμα δημιουργεί προβλήματα και για την οδική ασφάλεια
των πολιτών.

Δυστυχώς όμως , είναι ακόμα ένα ολίσθημα αφού ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πραγματικά
κοιμάται και ο προϊστάμενος παρά τις προσπάθειες φίλων του να μην δημοσιοποιήσουμε
το θέμα, λέγοντας ότι θα το λύσει άμεσα, απλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ! Θα γίνονταν αυτά με τον
προηγούμενο προϊστάμενο?

Με το παρόν κείμενο το μόνο που επιδιώκουμε είναι να λυθεί το πρόβλημα και να
ευαισθητοποιήσουμε τους αρμόδιους υπαλλήλους να σταματήσουν να το κάνουν .

Με τιμή
Β.Π.