Διακοπή ηλεκτροδότησης στις Κοινότητες Λόφων, Βεύης και Κέλλης