Διακοπή ηλεκτροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Αμμοχωρίου