Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου