Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Κέλλης