Διακήρυξη δημοπρασίας του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

Ο Αναγκαστικός  Δασικός  Συνεταιρισμός  Φλαμπούρου  Διακηρύσσει  το Σάββατο 17-8-2019  και  ώρα 18 εως 19 κλειστή  μειοδοτική  δημοπρασία κοπής και μεταφοράς  στο χώρο συγκέντρωσης  καυσόξυλων  ατομικών αναγκών  συμφώνα με την υπ’ αριθμών 182 απόφαση του Δ.Σ του συν/σμού 3.500 χωρικών κυβικών μέτρων περίπου. Ο μειοδότης πρέπει να καταβάλει επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 1,000 και φορολογική ενημερότητα.

Η αρχική τιμή θα είναι 6.00 ΕΥΡΩ ανα Χ.Κ.Μ Για κοπή και 6.00 ΕΥΡΩ για μεταφορά. Πληροφορίες   στο   τηλ. 6976760287    2385024269

 

Ο Πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος