ΔΙΑΔΥΜΑ: Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε σχολεία

Η ΔΙΑΔΥΜΑ ως ο Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς είναι απαραίτητο θεμέλιο στην απόκτηση γνώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση φιλο-περιβαλλοντικών στάσεων, συμπεριφορών και ως αποτέλεσμα, δράσεων. Για το λόγο αυτό η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών, με τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό», το οποίο εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Από το 2015 που άρχισε το πρόγραμμα ενημερώσεων στα σχολεία και μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί 550 σχολεία που αντιστοιχούν σε πάνω από 32.000 μαθητές της Δυτικής Μακεδονίας. Στις ενημερώσεις αυτές η ΔΙΑΔΥΜΑ πρωτοπορεί παρουσιάζοντας το ιδιαίτερο σύστημα ανακύκλωσης της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με Διαλογή Στην Πηγή (6 κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, βιοαπόβλητα και τηγανέλαια) ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, παρουσιάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων των σύμμεικτων αποβλήτων, η 1η μονάδα πανελλαδικά (λειτουργεί από το 2017), δηλαδή η λειτουργία ενός εργοστασίου που πραγματοποιεί διαλογή των αποβλήτων σε 7 ρεύματα τα οποία οδηγούνται προς ανακύκλωση, με αποτέλεσμα να οδηγείται προς υγ. ταφή μόλις το 32%. Εκτός των άλλων παρουσιάζονται καλές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων όπως η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση και η επαναχρησιμοποίηση, καθώς και τρόποι αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων. Για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα προβλέπεται ένα αναμνηστικό δωράκι.

Για το ημερολογιακό έτος 2023 έχουν πραγματοποιηθεί ενημερωτικές επισκέψεις σε 136 σχολικές μονάδες και έχουν ενημερωθεί 7.391 μαθητές. Από τον Πίνακα 1 αναδεικνύεται πως επισκεφθήκαμε το 31% των σχολικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας (το 32,7% της Πρωτοβάθμιας και το 27% της Δευτεροβάθμιας). Πιο αναλυτικά επισκεφθήκαμε το 35% των σχολικών μονάδων της Κοζάνης, το 27% της Καστοριάς, το 21% της Φλώρινας και το 37% των Γρεβενών.

Πίνακας 1. Επίσκεψη στις σχολικές μονάδες για το ημερολογιακό έτος 2023

Σχολικές Μονάδες Δυτικής Μακεδονίας 2023
  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΣΥΝΟΛΑ
Περιφερειακές Ενότητες Συνολικά Επίσκεψη Συνολικά Επίσκεψη Συνολικά Επίσκεψη
ΚΟΖΑΝΗ 171 64 59 17 230 81
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 57 18 28 5 85 23
ΦΛΩΡΙΝΑ 55 11 28 6 83 17
ΓΡΕΒΕΝΑ 26 8 15 7 41 15
ΣΥΝΟΛΑ 309 101 130 35 439 136

 

Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων για συμμετοχή στο πρόγραμμα τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 συνεχίζονται έως και τις 26 Απριλίου 2024.

Ακολουθήστε τη ΔΙΑΔΥΜΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μείνετε ενημερωμένοι: