Δημοσίευση του ερευνητικού άρθρου του (Dr) Δημητρίου Λάη

Ακαδημαϊκή Δημοσίευση

Δημοσίευση του ερευνητικού άρθρου του (Dr) Δημητρίου Λάη (Πανεπιστήμιο του Γιορκ) με την διαδικασία της ομότιμης αναθεώρησης (peer-review) σε ένα από τα πλέον έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά-επιστημονικά περιοδικά εν συναρτήσει με την ερευνά του, το οποίο (άρθρο), πέραν της αυτόνομης υπόστασης του, αποτελεί επίσης προοίμιο του επερχόμενου ακαδημαϊκού συγγράμματος-βιβλίου του.

Link δημοσίευσης:

https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5892