Δεύτερη μεγάλη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Με θετικό πρόσημο και σημαντικές επιτυχίες ολοκληρώνεται η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μετά τις δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Περιφερειακή Αριστεία», ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση με 1.500.000 ευρώ της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια Εκπαίδευσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Η πρόταση την οποία εκπόνησε η ερευνητική του ομάδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Δημήτρη Στημονιάρη υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία». Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης στο κεντρικό κτήριο εκπαίδευσης στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σταθμό ισχύος 100kWp,
  • συστήματα αντλιών θερμότητας (Α/Θ) ηλεκτρικής ισχύος 360kW και σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής (ΣΗΘ) ισχύος 65kWel και θερμικής ισχύος 650kWth για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κτηρίων Εκπαίδευσης,
  • αυτόνομο φωτοβολταϊκό (ΑΦ/Β) σταθμό ισχύος 20kWp με συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το κτήριο εκπαίδευσης των 15.822,28m2 θα κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+ ενώ αναμένεται η μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης κατά 1,07 GWh/έτος (81,2 %) και η απομάκρυνση από την ατμόσφαιρα περί των 328 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο αυτό, μαζί με εκείνο για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, αποτελεί έργο πνοής και εξέχουσας σπουδαιότητας για την ενεργειακή αυτονομία του ιδρύματος και τη δημιουργία του Πράσινου πανεπιστημίου, στόχο έμβλημα του Στρατηγικού Σχεδιασμού του. Στο δρόμο που επιτάσσουν οι καιροί της απολιγνιτοποίησης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζει και υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξής του με περιβαλλοντικούς όρους και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.