Δήμος Φλώρινας: Νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

Νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς ψήφισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας.

Ο εισηγητής του θέματος κ. Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, τόνισε μεταξύ άλλων πως η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως η δημοτική αρχή αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας από την συνέχιση της πανδημίας και τις έκδηλες συνέπειες αυτής.

Τα νέα μέτρα αφορούν τη μείωση ή απαλλαγή των επιχειρήσεων από την καταβολή μισθωμάτων και τελών ως εξής:

Ι. Για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας και καταβάλλουν στο Δήμο μισθώματα:

α) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πλήρης απαλλαγή (100%) από την καταβολή μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταβολής των μισθωμάτων του αναφερόμενου στην παρούσα χρονικού διαστήματος θα διαγραφούν με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μισθώματα αντίστοιχου χρονικού διαστήματος επομένων μηνών καθώς και σε περίπτωση καταβολής μέρους των μισθωμάτων τα ποσά θα συμψηφιστούν με μισθώματα επομένων μηνών.

β) Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις απαλλαγή των μισθωμάτων σε ποσοστό 70%.

Οι διατάξεις της ως άνω ρύθμισης αφορούν το διάστημα για την περίοδο από 1/6/2021 μέχρι 31/8/2021.

Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα του Ταμείου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας- Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Πληροφορίες Αδάμ Ευάγγελος και Σκέντου Μαρία)

ΙΙ. Για το τέλος κοινόχρηστων χώρων:

α) Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαλλαγή 80% των τελών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

β) Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 50% για την ως άνω περίοδο.

Η μείωση/απαλλαγή/συμψηφισμός για το τέλος κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας- Πτολεμαίων 1- Διοικητήριο 3ος όροφος (Πληροφορίες Αλεξίου Κωνσταντίνος & Σουλίδου Αλίκη).