Δήμος Φλώρινας: Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ο Δήμος Φλώρινας, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, πραγματοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, που περιλάμβαναν την ενημέρωση τοπικών δημόσιων φορέων, δημοτικών υπηρεσιών και των πολιτών σχετικά με το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας «Interreg-IPACBC», TRAP.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μέσα από οπτικοακουστικό υλικό (το οποίο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Προγράμματος https://trap-project.eu/) που παρέχει τις βασικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου και συγκεκριμένα για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο Δήμος Φλώρινας φρόντισε για την ενημέρωση σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, τη δημιουργία δηλαδή ενός δικτύου παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ΤΠΕ που θα ενσωματώνει την παρακολούθηση της ποιότητας αέρα με χρήση του Δείκτη Υγείας της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Ο Δήμος Φλώρινας στην προσπάθεια του να επιτύχει τους στόχους του έργου ανέλαβε την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού στην υγεία, την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας, τις ρυπογόνες πηγές, τις προτάσεις βελτίωσης και κατ’ επέκταση μετριασμού του φαινομένου.