Δήμος Φλώρινας: Ένταξη 11 σχολικών μονάδων σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται έντεκα (11) προτάσεις του Δήμου Φλώρινας που υποβλήθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 3.231.400 ευρώ.

Οι προτάσεις είχαν υποβληθεί στην πρόσκληση 108 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)».

Ειδικότερα, πρόκειται για τα παρακάτω 11 συγκροτήματα σχολικών δομών:

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνάσιου Φλώρινας, προϋπολογισμού 263.000 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνάσιου Φλώρινας, προϋπολογισμού 404.000 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 478.600 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Λυκείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 439.200 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου – Δημοτικού Φλώρινας, προϋπολογισμού 610.200 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 110.700 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 113.300 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Βεύης, προϋπολογισμού 253.700 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Μελίτης, προϋπολογισμού 308.100 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Βεύης, προϋπολογισμού 193.600 €

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Καλλινίκης, προϋπολογισμού 57.000 €

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αφορούν σε εξωτερική θερμομόνωση, τοποθέτηση μόνωσης οροφής καθώς και αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, με παράλληλη τοποθέτηση αυτοματισμών διαχείρισης της θερμικής ενέργειας των κτιρίων. Τα φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν με φωτιστικά νέας τεχνολογίας led και θα τοποθετηθούν συστήματα παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά panel).

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Γιαννάκης τόνισε σχετικά πως «η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας αποτελεί υποχρέωσή μας και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές, φιλικό προς το περιβάλλον. Με την χρηματοδότηση αυτή λύνουμε αποτελεσματικά δύο βασικά προβλήματα για την περιοχή του Δήμου μας, την μείωση της δαπάνης για θέρμανση των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα».