Δήλωση επαγγελματικών παροχών ύδρευσης – αποχέτευσης

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του, ότι οι συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού, παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, θα εμφανίζονται στο εξής στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ.

Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες του Δήμου Αμυνταίου, οι οποίοι δηλώνουν τους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης στα έξοδα της επιχείρησής τους, να δηλώσουν στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου –δια ζώσης- τις επαγγελματικές τους παροχές, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως ενοικιαστές (προσκομίζοντας Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση μίσθωσης και τον αριθμό παροχής ύδρευσης), προκειμένου η οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει στην καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων στην εφαρμογή myDATA, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διασταύρωση των στοιχείων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23863 50136 (Μίσιου Αθηνά) & 23863 50143 (Ρόμπη Ελένη)