Δήλωσε συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο για τον τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

Δημιουργία ερωτηματολογίου που αφορά τον τουρισμό στην Δυτική Μακεδονία

Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε και συντάχθηκε από 4 μέλη, δύο Ελληνίδες (Αγγελίδου Αναστασία και Συμεονίδου Αναστασία) και δύο Γερμανούς (Max Morgenstern και David Entrop) στα πλαίσια συμμετοχής μας σε ένα πρόγραμμα μεταξύ του Πανεπιστημίου του Karlruhe της Γερμανίας και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι πληροφορίες που θα αντληθούν από την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου έχουν καθαρά ενημερωτικό σκόπο και θα χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία μιας εργασίας που αφορά τον τουρισμό για την ολοκλήρωση του προγράμματος συμμετοχής. Η εργασία αφορά την αναζήτηση Ελλήνων ανέργων πρόθυμων να εργαστούν ως τουριστικοί οδηγοί-ξεναγοί Γερμανών τουριστών σε διάφορες δραστηριότητες στη Δυτική Μακεδονία. Τέλος, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα συμβάλλει στη καλύτερη και βαθυστόχαστη κατανόηση του θέματος μας και θα μας επιτρέψει να συμπεραίνουμε το βαθμό απήχησης και αποδοχής της ιδέας μας από το τουριστικό καταναλωτικό κοινό.

Για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου αρκεί να πατήσεις (κλικ) στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1YYo0_pFpF9i_f3goVaJ_RisyhlpBd51BtANI_yrEJjU/viewform?fbclid=IwAR1ga9DMGixYTUg7JMixKGTNrWfuHDV2oOoXWHX9g_9a7n5veZ4f9lczLFA&edit_requested=true