Γενική συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας (Πρ.Νο1/23-01-2024) και σύμφωνα με τα άρθρα 8-11 του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση(Γ.Σ) την  4ην  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 17.00 στα γραφεία των Πολυτέκνων Φλώρινας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ
  2. Παρουσίαση της Έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής
  3. Έγκριση Απολογισμού έτους 2023 και απαλλαγή

του Δ.Σ. από ευθύνες.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού και προγραμματισμού δράσης του Δ.Σ

έτους 2024.

  1. Εξουσιοδότηση Δ.Σ για τον ορισμό των εκπροσώπων

του Συλλόγου στις Γ.Σ. της ΑΣΠΕ

  1. Διοικητικός Απολογισμός παρούσας Διοίκησης.
  2. Λοιπά γενικά θέματα σύμφωνα με το καταστατικό.

    Σε περίπτωση μη απαρτίας(50% συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών) κατά την πρώτη συνεδρίαση, αυτή θα επαναληφθεί 11ην  Φεβρουαρίου 2024 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Φλώρινας(Ε.Κ.Φ),με όσα μέλη κι αν παρευρεθούν και με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέλευση μπορούν να παραστούν από τα μέλη του Συλλόγου όποιος επιθυμεί, όμως δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα οικονομικά ενήμερα και ένας εκ των δύο συζύγων. Προς διευκόλυνση των μελών, θα παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των συνδρομών και κατά τη ημέρα της Γ.Σ.

Μετά το πέρας της Γ.Σ θα ακολουθήσει κοπή Βασιλόπιτας παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Παπούλκας                  Αναστάσιο Μούλας