Βιωματικά εργαστήρια του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π. Ε. Φλώρινας

       Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π. Ε. Φλώρινας, ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των σχολικών μονάδων της περιοχής μας και πραγματοποίησαν μια σειρά από βιωματικά εργαστήρια:

Στο 1ο ΓΕΛ Φλώρινας , σε 3 τμήματα της Α ΄Λυκείου με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις πιέσεις και επιρροές από τους συνομηλίκους.

Στο Δημοτικό σχολείο Μελίτης , στην Δ,’ Ε’ και Στ’ τάξη, με θέμα την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Παράλληλα οι γονείς των μαθητών και ο σύλλογος των εκπαιδευτικών παρακολούθησε ενημέρωση για το ίδιο θέμα.

Στο ΕΝΕΓΥΛ πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο επίσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με θέμα την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.

Στο ΕΠΑΛ Φλώρινας, σε 3 τμήματα της Γ Λυκείου τα βιωματικά εργαστήρια είχαν θέμα την διαχείριση του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στο Δημοτικό Αρμενοχωρίου συμμετείχαν μαθητές της Δ’, Ε’, και ΣΤ’ τάξης , με θέμα την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Στα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας Φλώρινας και Αμυνταίου τα βιωματικά εργαστήρια είχαν θέμα την Ψυχική Ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.

Υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα λειτουργούν και οι ομάδες γονέων με θέμα την επικοινωνία στην οικογένεια που πραγματοποιούνται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κέντρου πρόληψης αλλά και σε αίθουσες που μας έχουν διαθέσει οι σχολικές μονάδες της περιοχής μας.

Η επ. υπεύθυνη του Κέντρου

Βικτώρια Ζιώγα

Ψυχολόγος- Επ. Σύμβουλος