Απόφοιτοι σχολικού έτους 1960-61 του Γυμνασίου Αρρένων

Διδακτικό προσωπικό από αριστερά Καπλάνης Βασίλειος γυμναστής, Στυλιάδης Δημήτριος φιλόλογος, Πραπαβέσης Θεοφάνης φιλόλογος, Σαμαρά φιλόλογος, Θεοδωρίδου φιλόλογος, Λιάκος Τιμολέων φυσικός γυμνασιάρχης, Κάπρα Βασιλική μαθηματικός, Αναστασιάδης φιλόλογος και ψυχολόγος, Σμυρόγλου φυσιογνώστης, Ζώλης Κων/νος φιλόλογος και Παπαδόπουλος Ιωάννης θεολόγος.

Μαθητές από τον Παπαγιάννη από αριστερά 1η σειρά!

Γιάστης Αθανάσιος πίσω από τον Στυλιάδη, Μάντσης Δημήτριος πίσω από τον Πραπαβέση, Ραπασάνης Χρήστος πίσω από τον Λιάκο, Γαζέας Δημοσθένης πίσω από τον Αναστασιάδη, τελευταία σειρά από αριστερά Μπέλλης Γεώργιος ο ψηλός και μόνος, Θεοδωρίδης Αθανάσιος και Μάντσης Χρήστος στη μέση, πιθανόν να ήταν και Δελίνας Λάζαρος.

Να αναφέρουμε ότι το νέο Γυμνάσιο Αρρένων πρωτολειτούργησε το σχ. έτος 1959-60.

Μήνου Γαβριήλ