Αποτελέσματα εισαγωγής υποψηφίων σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. με Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα Δημόσια ΙΕΚ, οι οποίοι είχαν υποβάλει Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες ξεκινούν την Πέμπτη 2-9-2021 και λήγουν την Παρασκευή 10-9-2021.

Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν και νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ με περισσότερες ειδικότητες και θέσεις. Δικαίωμα εγγραφής όμως έχουν σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ τμήμα Δ.Ι.Ε.Κ. ή Α.Ε.Ι.

Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του παράλληλου μηχανογραφικού