Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017

Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας πραγματοποιήθηκε η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2017.

Στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση καλέστηκαν οι κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας και οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων.

Τον λόγο πήρε ο κ. Πέτρος Σερίδης Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο οποίος είπε ότι ο  Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται για την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της Δημοτικής δράσης.

Κατά την ειδική αυτή η συνεδρίαση τοποθετούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου και όλες οι δημοτικές παρατάξεις και ο οποιοσδήποτε καλεσμένος έχει δικαίωμα να αποτυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντινίδης Στάθης επικεφαλής της παράταξης «Ενότητα – Συνεργασία» ανέφερε τις αντιρρήσεις του για την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης ενώ ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος απάντησε ότι σύμφωνα με το νόμο η αντιπολίτευση είχε προθεσμία να προκαλέσει έτσι ώστε να γίνει ο απολογισμός τον Ιανουάριο.

Η κ. Κατερίνα Σταύρου ανέγνωσε μια καταγγελία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου «Ενότητα- Συνεργασία» και «Συνδημιουργία» και δήλωσαν την αποχώρησή τους. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Φλώρινας»  με εκπρόσωπο τον κ. Τορλαχίδη Θεόδωρο.

Οι καταγγελίες των τριών παρατάξεων είναι οι εξής:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι  συντονισμός και η συζήτηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης με αποκλειστικό θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2017   από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και  τον Δήμαρχο υποδηλώνει την προχειρότητα που διέπει τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

Πιο συγκεκριμένα καταστρατηγείται ο κανονισμός λειτουργίας  του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει με σαφήνεια τη διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό    καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Φλώρινας για την στάση της απέναντι στους δημότες του Δήμου, απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και στην ίδια την έννοια του Απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τούτο διότι α) η Δημοτική Αρχή του κ. Βοσκόπουλου φέρνει τελευταία στιγμή σε Ειδική συνεδρίαση τον απολογισμό των πεπραγμένων της για το έτος 2017, β) δεν έχει συντάξει  το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής ,όπως και πέρσι στην αντίστοιχη συνεδρίαση δεν υπήρχε.  αντίθετα δυο μέρες πριν την ειδική συνεδρίαση στάλθηκαν στις δημοτικές παρατάξεις μόνο τα συνοδευτικά στοιχεία, δηλαδή εκθέσεις και απολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου, που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να συνοδεύουν τον Απολογισμό πεπραγμένων και τούτο κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στην παρ. 4 προβλέπεται ότι «Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.»

Η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής υπό τον κ. Βοσκόπουλο, αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλώρινας είναι άκρως απαξιωτική προς τους δημότες, αφού δεν αισθάνεται την ανάγκη να προβεί σε  ουσιαστικό απολογισμό πεπραγμένων  σε ότι αφορά την διοίκηση του  Δήμου, την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης και την εν γένει οικονομική κατάσταση του Δήμου , να υποστεί την κριτική για τα κακώς κείμενα και να κάνει έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και τους δημότες για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Να σημειωθεί δε ότι πολλοί φορείς της πόλης δεν έλαβαν πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.

Γίνεται έτσι αντιληπτό γιατί η δημοτική αρχή μεθοδεύει την ολοκλήρωση με συνοπτικές διαδικασίες της συζήτησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της. Λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο με τον οποίο έγινε  ο προηγούμενος απολογισμός δεν μας μένει παρά ένας δρόμος :

Καταγγέλλουμε τις πρακτικές αυτές και Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση  καθώς δεν  μπορούμε να συναινέσουμε σε μια κατ’ επίφαση συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων .

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι ως παρατάξεις  της αντιπολίτευσης δεν θα σας ακολουθήσουμε στην πορεία που έχετε χαράξει επιλέγοντας   την επιλεκτική  ενημέρωση των Δημοτών. Να είστε σίγουροι ότι για εμάς αποτελεί βασική αρχή η απόδοση της αλήθειας και μόνον, γιατί εμείς θέλουμε τους πολίτες κοντά στο ΔΗΜΟ.

Με απόλυτο σεβασμό στους Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτισσες

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

  • Ενότητα- Συνεργασία
  • Συνδημιουργία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Φλώρινας

 

Από το βήμα αυτό, καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Φλώρινας για την στάση της απέναντι στους δημότες του Δήμου, απέναντι στις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και στην ίδια την έννοια του Απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και τούτο διότι α) η Δημοτική Αρχή του κ. Βοσκόπουλου φέρνει τελευταία στιγμή σε Ειδική συνεδρίαση τον απολογισμό των πεπραγμένων της για το έτος 2017, β) δεν έχει συντάξει απολογισμό δράσης, όπως και πέρσι, αντίθετα δυο μέρες πριν την ειδική συνεδρίαση έφερε στη διάθεσή μας μόνο τα συνοδευτικά στοιχεία, δηλαδή εκθέσεις και απολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου, που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να συνοδεύουν τον Απολογισμό πεπραγμένων και τούτο κατά παράβαση του άρθρου 13 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπου στην παρ. 4 προβλέπεται ότι «Με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πέντε (5) μέρες πριν από τη συνεδρίαση βρίσκονται στη διάθεση των δημοτικών παρατάξεων το κείμενο του απολογισμού πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν.»

Η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής υπό τον κ. Βοσκόπουλο, αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλώρινας είναι άκρως απαξιωτική προς τους δημότες, αφού δεν αισθάνεται την ανάγκη να προβεί σε απολογισμό πεπραγμένων και να υποστεί την κριτική για τα κακώς κείμενα.

Ο βίος και η πολιτεία της παρούσας δημοτικής αρχής είναι βέβαια ήδη γνωστά στους πολίτες, αποτελεί το μακρύ χέρι του κράτους, της κάθε κυβέρνησης στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής που επιβάλλουν ΕΕ και κεφάλαιο. Υλοποιεί τους μηχανισμούς ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του δήμου, δε δίστασε να επιβάλει τροφεία στους παιδικούς σταθμούς εμπορευματοποιώντας έτσι για πρώτη φορά υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν και με ευθύνη του κράτους σε κάθε παιδί και γονιό, συντηρεί την ομηρία εκατοντάδων εργαζομένων μέσα σε ελαστικές σχέσεις εργασίας καθώς συνειδητά αρνήθηκε να κάνει χρήση ακόμα και την περιορισμένων δυνατοτήτων διορισμού μονίμου προσωπικού.

Γίνεται έτσι αντιληπτό γιατί η δημοτική αρχή μεθοδεύει την ολοκλήρωση με συνοπτικές διαδικασίες της συζήτησης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της.

Δε μπορούμε να συναινέσουμε σε μια κατ’ επίφαση συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων και για τον λόγο αυτό την καταγγέλλουμε και αποχωρούμε.

Φλώρινα, 30 Ιούνη 2018

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Φλώρινας

Μετά την αποχώρηση των μελών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης ο κ. Γιάννης Βοσκόπουλος δήλωσε ότι «Ήρθε η αντιπολίτευση για να κάνει ένα σόου αντιδημοκρατίας διότι αν ήταν πραγματικά δημοκράτες θα περίμεναν και την απάντηση από τον κ. Πρόεδρο εφόσον κατέθεσαν τις ερωτήσεις και τις διαφωνίες τους. Δυστυχώς όμως ήρθαν για να κατηγορήσουν τη δημοτική αρχή και όχι για να ακούσουν τα πεπραγμένα η να τοποθετηθούν γι’ αυτά».