Αποκλεισμός Δ.Αγοράς λόγω έργων

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της πραγματοποίησης του παραπάνω έργου θα προβούμε στον αποκλεισμό της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας για τους πολίτες, τα οχήματα και την λειτουργία των καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στις στοές της αγοράς και  τα καταστήματα που βρίσκονται αριστερά και δεξιά των κεντρικών εισόδων των στοών από 07 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη έως και 09 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο.
Συγκεκριμένα, θα αποκλειστεί η στοά των κρεοπωλείων, τα καταστήματα στις εισόδους της στοάς καθώς και η μισή στοά των ιχθυοπωλείων την Πέμπτη 07/06/2012 και την Παρασκευή 08/06/2012, ενώ η στοά των οπωροπωλείων, τα καταστήματα στις εισόδους της στοάς καθώς και η μισή στοά των ιχθυοπωλείων την Παρασκευή 08/06/2012 και το Σάββατο 09/06/2012.
Σε κάθε περίπτωση και αν οι εργασίες αποξήλωσης, καθαρισμού και ελέγχου ολοκληρωθούν νωρίτερα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες τότε και μόνο τότε θα επιτραπεί η λειτουργία της κάθε στοάς χωριστά.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες όπως εσείς κρίνετε σκόπιμο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.