ΑΝΦΛΩ: Πρόσθετη υπερδέσμεση 757.101,90€ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΝΦΛΩ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ευχαριστεί θερμα τον Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτριο Παπαγιαννίδη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα για πρόσθετη υπερδέσμεση ποσού ύψους 757.101,90€ για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER  της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Με την χορήγηση της υπερδέσμευσης θα μπορέσουν να ενταχθούν όλα τα θετικά αξιολογούμενα έργα στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

ΦΛΩΡΙΝΑ,  17 Απριλίου  2024

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ