Αντικατάσταση υδρομετρητών στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου στα πλαίσια υλοποίησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας με σκοπό τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού σε δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», θα προβεί σε εργασίες αντικατάστασης υδρομετρητών στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα. Οι εργασίες αντικατάστασης των υδρομετρητών θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν την 16 Ιουνίου 2023.

Γι’ αυτό θα προκαλούνται ολιγόλεπτες διακοπές υδροδότησης μεμονωμένα σε κάθε παροχή ύδρευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, στα τηλέφωνα 2386350135, 2386350159 (αρμόδιος κ. Κατσουπάκης Αναστάσιος, email: [email protected] ).

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ