ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου  2016 τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09:00πμ λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

 

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.