Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Φλωρινας

Ενημερώνει ύστερα από το με αρθμ.585/9/1/23 εγγράφου της ΠΟΠΣ τους εκπαιδευτικούς ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής αντιτίμου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία.

Οι ενεργεία και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους αρχαιολογικές εφορείας, προσκομίζοντας:

1.Δυο φωτογραφίες

2.φωτοαντιγραφο της Συνταξιοδοτικής Πράξης

3.φωτοαντιγραφο ταυτότητας

Εκεί θα δοθεί αίτηση που θα συμπληρωθεί, προκειμένου να χορηγηθεί η ανάλογη ταυτότητα.

Η πρόεδρος
Αναστασία Πολοζιάνη